Rok 1895

Na terenie Królestwa Polskiego zaczyna obowiązywać ustawa o instytucjach drobnego kredytu, ułatwiająca (zwłaszcza po jej znowelizowaniu 9 lat później) tworzenie i funkcjonowanie m.in. opartych o raiffeisenowskie zasady towarzystw kredytowych.

A na świecie?

Narodziny istniejącej do dziś największej i jednej z najstarszych i najbardziej szanowanych pozarządowych organizacji międzynarodowych – w sierpniu odbywa się w Londynie, z udziałem około 200 przedstawicieli z 13 państw z trzech kontynentów, pierwszy światowy Kongres Spółdzielczy, podczas którego reprezentanci czterech najważniejszych wówczas pionów spółdzielczości (spożywców, pracy, rolniczej i kredytowej) podejmują formalną decyzję o powołaniu Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Jako jego cele założyciele deklarują upowszechnianie i wymianę informacji o spółdzielczości wszystkich typów, zdefiniowanie i obronę Zasad Spółdzielczych i rozwój ponad-granicznego handlu pomiędzy spółdzielniami. W należącej do Austrii włoskiej prowincji Trentino ks. Don Lorenzo Guetti zakłada federację spółdzielczą grupującą powstałe z jego inicjatywy spółdzielnie systemu Raiffeisena.