Rok 1894

W Poznaniu, przy udziale wielkopolskiego prawnika i działacza narodowego Adama Wolińskiego, powstaje Spółka Rolników Parcelacyjna, jedna z pierwszych spółdzielni parcelacyjnych w zaborze niemieckim, które odegrają ogromną rolę w utrzymaniu ziemi w polskich rękach.

A na świecie?

Podczas Kongresu istniejącej już od dwóch lat włoskiej Ligi Spółdzielni, pada propozycja dorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, która zostanie oficjalnie przyjęta przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy 30 lat później.