Rok 1889

Franciszek Stefczyk

Dr Franciszek Stefczyk, nauczyciel historii, języka niemieckiego i przedmiotów ekonomicznych w szkole rolniczej w Czernichowie pod Krakowem, działacz Towarzystwa Kółek Rolniczych, odbywa podróż do Nadrenii i Wielkopolski; odwiedza wówczas siedzibę raiffeisenowskiego Powszechnego Związku Spółdzielni Wiejskich Niemiec, zapoznaje się z działalnością tamtejszych kas oszczędnościowo-pożyczkowych, gości też w Poznaniu w Związku Spółek Gospodarczych i Zarobkowych. Zainspiruje go to już wkrótce do przeniesienia modelu Raiffeisena do Galicji, dzięki czemu stanie się jednym z najwybitniejszych ojców-założycieli polskiej spółdzielczości.

A na świecie?

Niemiecki Reichstag przyjmuje nowe prawo spółdzielcze, będące zmienioną i poprawioną wersją dotychczasowej ustawy, obowiązujące w całej Rzeszy, a więc i w Wielkopolsce oraz na Pomorzu, na mocy którego m.in. związki spółdzielcze nabywają uprawnienia rewizyjne wobec zrzeszonych spółdzielni (wielkopolski Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych otrzyma je za 3 lata).