Rok 1888

W Królówce k. Bochni powstaje pierwsza mleczarnia w Galicji, założona przez ks. Franciszka Pawlikowskiego, funkcjonująca początkowo przy parafii, następnie jako spółka i ostatecznie spółdzielnia.

A na świecie?

Od roku w prowincji Manitoba w Kanadzie obowiązuje pierwsze na kontynencie amerykańskim ustawodawstwo spółdzielcze. Również od roku w Buenos Aires działa pierwsza na świecie spółdzielnia telefoniczna, która przetrwa ponad 40 lat.