Rok 1882

Założone cztery lata wcześniej z inicjatywy galicyjskiego działacza ludowego ks. Stanisława Stojałowskiego Towarzystwo Oświaty i Pracy, mające rozwijać ruch samopomocy chłopskiej w oparciu o spółdzielcze zasady i dysponujące wieloma kołami terenowymi, przekształca się w Towarzystwo Kółek Rolniczych. W miejscowości Pawłówko koło wielkopolskiego Buku powstaje pierwsza polska spółdzielnia mleczarska Mleczarnia Bukowska, która istnieje do dzisiaj jako Bukowsko-Grodziska Spółdzielnia Mleczarska.

A na świecie?

W Nowym Jorku utworzona zostaje pierwsza na kontynencie amerykańskim spółdzielnia mieszkaniowa Stowarzyszenie Mieszkaniowe Barrington. W Belgii powstaje pierwsza spółdzielnia farmaceutyczna; taki typ spółdzielni prowadzących apteki, do dziś jest bardzo popularny w tym kraju. Spółdzielcy brytyjscy tworzą Komitet Doradczy ds. Edukacji, z którego później narodzi się słynny College Spółdzielczy w Loughborough.