Rok 1881

Powstaje spółdzielnia spożywców pracowników Kolei Terespolskiej i Kolei Nadwiślańskiej, pierwsza w Królestwie Polskim taka spółdzielnia utworzona dla konkretnej grupy zawodowej. W następnych latach założone zostaną kolejne tego typu spółdzielnie, m.in. wśród robotników fabryk w Suchedniowie, Dąbrowie Górniczej, Zawierciu i Żyrardowie.

A na świecie?

W Niemczech niezmordowany F. W. Raiffeisen zakłada wydawnictwo propagujące idee spółdzielni wiejskich jego systemu oraz hurtownię zaopatrującą w towary te z jego spółdzielni, które prowadzą działalność handlową. Spółdzielczość dociera również na antypody – w Nowej Zelandii powstaje pierwsza spółdzielnia rolników w Canterbury.