Rok 1876

Drukarnia Związkowa

W Krakowie utworzona zostaje druga w Galicji, po starszej o 4 lata lwowskiej, spółdzielnia pracy drukarzy Drukarnia Związkowa; jej inicjatorami są działacze związku zawodowego towarzyszy sztuki drukarskiej, a przetrwa ona niemal do dzisiaj, odgrywając w międzyczasie ważną dla kultury polskiej rolę.

A na świecie?

Po bankach regionalnych przychodzi kolej na centralny bank spółdzielni F. W. Raiffeisena w Niemczech, utworzony przy jego znacznym udziale. Spółdzielnie pojawiają się w Hondurasie oraz francuskojęzycznej części Kanady – Quebeku. Kolejna wizyta europejskich spółdzielców w Ameryce – delegacja duńskich działaczy odwiedza spółdzielczą mleczarnię w Filadelfii, co będzie skutkowało rozwojem spółdzielczości mleczarskiej w Danii.