Rok 1875

W Chełmży na Pomorzu powstaje najstarsza na ziemiach polskich spółdzielnia mleczarska – jest to jednak spółdzielnia niemiecka. Zaczyna się ukazywać wydawane przez poznański Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych czasopismo Ruch Społeczno-Ekonomiczny, które przyczyni się do powstania wielu nowych spółdzielni i przetrwa do 1881 r.

A na świecie?

Delegacja brytyjskich spółdzielców z E. V. Nealem na czele udaje się do Stanów Zjednoczonych by ustanowić kontakty umożliwiające spółdzielniom spożywców z Wielkiej Brytanii zaopatrywanie się w towary bezpośrednio u amerykańskich farmerów. Powstaje pierwsza spółdzielnia w Argentynie – Sociedad de Producción y Consumo.