Rok 1874

We Lwowie galicyjskie kasy zaliczkowe powołują swoją organizację – Związek Stowarzyszeń Zarobkowych i Gospodarczych, odpowiednik starszego o trzy lata poznańskiego Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych.

A na świecie?

Od roku już obowiązuje w Austrii (a więc i w Galicji) ustawa spółdzielcza z 1873 r., wzorowana na niemieckiej, sprzyjająca powstawaniu i rozwojowi spółdzielni w całym cesarstwie.