Rok 1871

W Poznaniu założony zostaje Związek Spółek Polskich jednoczący banki ludowe z Wielkopolski i Pomorza, później przekształcony w Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych na Wielkie Księstwo Poznańskie i Prusy Zachodnie, którego inicjatorem i pierwszym prezesem Komitetu Głównego (zarządu) jest Mieczysław Łyskowski. Jest to pierwsza na ziemiach polskich ponadpodstawowa organizacja spółdzielcza, która w ciągu następnego półwiecza odegra ogromną rolę w rozwoju „wielkopolskiego systemu spółdzielczego”.

A na świecie?

Po utworzeniu zjednoczonego cesarstwa niemieckiego (tzw. II Rzeszy), na terenie całego państwa, a więc i na ziemiach polskich będących pod jego władzą, zaczyna obowiązywać dotychczasowe pruskie prawo spółdzielcze, co znacznie przyśpieszy rozwój spółdzielczości. Pierwsza portugalska spółdzielnia oszczędnościowo-pożyczkowa powstaje w Porto.