Rok 1866

Kolejne na ziemiach polskich kółko rolnicze powstaje w wielkopolskim Dolsku.

A na świecie?

Pierwszy Kongres I Międzynarodówki (Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników) w Genewie przyjmuje uchwałę nawołującą związki zawodowe do upowszechniania spółdzielczości, jednak nie narzucając jej kierownictwa ani żadnej ideologii. W Neuwied ukazuje się książka autorstwa F. W. Raiffeisena Die Darlehnskassen-Vereine als Mittel zur Abhilfe der Noth der ländlichen Bevölkerung, sowie auch der städtischen Handwerker und Arbeiter, stanowiąca rodzaj podręcznika zakładania wiejskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych jego systemu, która przyczyni się do powstania w następnych latach wielu takich kas w Nadrenii i innych regionach Niemiec.