Rok 1864

W galicyjskich Brzeżanach (obecnie na Ukrainie) powstaje Miejskie Towarzystwo Oszczędności i Pożyczek, które zapoczątkowuje ruch tworzenia na terenie zaboru austriackiego Kas (bądź Towarzystw) Zaliczkowych czyli odpowiedników banków ludowych opartych o system Schulze-Delitzscha.

A na świecie?

H. Schulze-Delitzsch zakłada pierwszy w Niemczech centralny bank dla spółdzielni jego systemu. We Włoszech powstaje Lombardzki Bank Ludowy, pierwszy w tym kraju bank spółdzielczy działający według wzoru Schulze-Delitzscha zaimplantowanego tu przez wybitnego promotora spółdzielczości i polityka, Luigi Luzzatiego. Od roku spółdzielnie kredytowe działają już w Turcji i Bułgarii. W Wielkiej Brytanii rozwija się pomyślnie działalność powstałego też przed rokiem Towarzystwa Hurtu Spółdzielczego, hurtowni zaopatrującej spółdzielnie spożywców, istniejącej do dzisiaj jako The Cooperative Group, potężna organizacja gospodarcza brytyjskich spółdzielni.