Rok 1845

Pruski sąd zatwierdza oficjalnie statut wspólnoty wiejskiej Kadłub Wolny na Śląsku Opolskim, założonej niemal 250 lat wcześniej, a funkcjonującej dotąd w oparciu o tradycyjne, ustnie przekazywane z pokolenia na pokolenia zasady; i ona uznawana jest nieraz za jeden z pierwowzorów spółdzielni rolniczych na ziemiach polskich (choć w gruncie rzeczy w chwili jej powstania Opolszczyzna była częścią Cesarstwa Habsburgów).

A na świecie?

W Sobotište w południowo-zachodniej Słowacji, należącej wówczas do Węgier, wiejski nauczyciel, Samuel Jurkovič zakłada pierwszą w kraju wiejską spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową Gazdovský Spolek. Pier wsza spółdzielnia powstaje także w Chemnitz w Niemczech.