Rok 1839

Powstaje Wspólnota Gruntów i Lasów w Mogielnicy na południowym Mazowszu, utworzona dzięki wygraniu przez tutejszych mieszczan procesu z miejscowym dziedzicem i objęciu przez nich gruntów w okolicy – kolejny udany przykład kolektywnej eksploatacji i wspólnego zarządzania terenami leśnymi. Wspólnota istnieje do dziś.

A na świecie?

Powstaje pierwsza spółdzielnia w Meksyku – Bank Oszczędnościowy w Orizabie, rok po założonej w Madrycie przez hodowców bydła pierwszej hiszpańskiej spółdzielni. We Francji publicysta i polityk Louis Blanc wydaje głośną książkę L’Organisation du Travail (Organizacja pracy), w której nawołuje do tworzenia opartych o spółdzielcze zasady stowarzyszeń wytwórczych robotników będących własnością samych pracowników, które nazywa „warsztatami społecznymi”. Jednak już od pięciu lat działa z powodzeniem w Paryżu „Zrzeszenie Jubilerów-Złotników” uchodzące za pierwszą francuską spółdzielnię pracy, a utworzone z inicjatywy lekarza i filantropa Philippe’a Buchez, znanego propagatora idei spółdzielczych; będzie on propagował te idee zwłaszcza w wielu artykułach zamieszczanych w wydawanym przez siebie w latach 1840-1850 czasopiśmie L’Atelier.