Spółdzielnia
1

jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo. Spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach samopomocy, samo-odpowiedzialności, demokracji, równości, sprawiedliwości i solidarności. Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu spółdzielczego, członkowie spółdzielni wyznają wartości etyczne uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej i troski o innych.

Wyszukaj spółdzielnię

Województwo
Pion
Spółdzielnie

pomyślane zostały i zaprojektowane jako przedsiębiorstwa członkowskie o trwałym, ponadczasowym charakterze, służące wielu pokoleniom. Wydaje się, że zrozumienie tej kwestii we współczesnych warunkach napotyka na największe problemy. Własność prywatna stała się bowiem tożsama z własnością indywidualną.

Wspólnotowe formy aktywności gospodarczej to troska o dobro określonej zbiorowości, budowa więzi społecznych, poczucie współgospodarzenia i współodpowiedzialności, urzeczywistnianie demokracji i społecznej solidarności, umiejętne łączenie własnych interesów z dobrem wspólnym.

Najnowsze spółdzielnie

Lista spółdzielni.

Spis wszystkich spółdzielni w kolejności alfabetycznej znajdujących się w katalogu Portalu Polskiej Spółdzielczości.

Spółdzielczość była, jest i pozostanie dobrowolnym wyborem ludzi. Jest oznaką wolności i demokracji. Spółdzielczość to jedna z nielicznych form aktywności ludzi mająca na celu dobro wszystkich tworzących ją osób i środowiska w którym funkcjonuje. Spółdzielnie z uwagi na swój społeczno-gospodarczy charakter stanowią najbardziej trwałe struktury społeczne stanowiące znakomity model samoorganizacji społeczeństwa i niezbędny element państwa obywatelskiego.

Z kartek kalendarza

  • Rok 1972
    Po raz pierwszy w historii w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki, odbywa się Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, XXV z kolei; jego głównym organizatorem ze strony polskiej jest Naczelna Rada Spółdzielcza...
    CZYTAJ WIĘCEJ
Wielkim zadaniem dla naszego środowiska jest obrona Spółdzielczości. Musimy bronić spółdzielczą ideę przed błędnymi decyzjami politycznymi, ale także przed własnymi słabościami. Musimy bronić systemu, który jest potrzebny dla ludzi, ale także dla Państwa. Więcej dobrych, funkcjonujących zgodnie z międzynarodowymi zasadami spółdzielni to więcej ludzi niezależnych i mniejsze obciążenie państwowych funduszy społecznych. Więcej dobrych spółdzielnie to więcej ludzi aktywnie uczestniczących w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i wnoszących własny wkład w ten rozwój.

Liczba przedsiębiorstw spółdzielczych w Europie

0
Włochy
0
Hiszpania
0
Francja
0
Szwecja
0
Polska
Zrozumienie, że spółdzielnie nie są produktem rewolucji październikowej i uznanie ich odrębności od sektora komercyjnego jest kluczem do zbudowania właściwego dla nich prawa. Tak bowiem jak własność prywatna nie jest tożsama z własnością indywidualną, tak też forma gospodarowania spółdzielczego nie jest tożsama z formą kapitałową.

Branże spółdzielczości w Europie

Spółdzielnie pracy
0%
Spółdzielnie rolnicze
0%
Spółdzielnie mieszkaniowe
0%
Banki
0%
Spółdzielnie spożywców
0%
Dołącz do naszej społeczności!